Актуални Новини, Новини

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА ГРАЖДАНИ

Лого Община Берковица

На 15.11.2023 г. от 8:30 ч. до 11:00 ч. новоизбраният кмет Радослав Найденов отваря широко вратите си за жителите на Община Берковица.
Вслушването в мнението на гражданите при решаване на местни проблеми е един от първите приоритети, заложени в мандатната програма на кмета, който ще бъде изпълнен. Предстои усъвършенстване организацията на управление и работа в общинска администрация.