Актуални Новини

„ДЕН НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО – ОПОЗНАЙ СЪСЕДА СИ ЧРЕЗ СПОРТ“

111ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА СПОРТЕН ФЕСТИВАЛ
„ДЕН НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО – ОПОЗНАЙ СЪСЕДА СИ ЧРЕЗ СПОРТ“,
в който участието ще вземат млади хора от Oбщина Берковица, България и община Палилула, Сърбия – партньори по проект  „Укрепване на териториалното сближаване в трансграничния регион чрез развитие на  социалната инфраструктура в областта на спорта“.

Фестивалът ще се проведе в  Берковица в периода 7 – 9 септември 2015 г. Събитието се организира в рамките на проект „Укрепване на териториалното сближаване в трансграничния регион чрез развитие на  социалната инфраструктура в областта на спорта”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България и Сърбия , договор за субсидия № Рд-02-29-214 / 22.07.2014.