Актуални Новини

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД ЗА ВОДАЧИ НА СЛУЖЕБНИ КУЧЕТА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, ГРАД БЕРКОВИЦА – 2015

От 11 до 15 май 2015 година в гр. Берковица, ще се проведе “Десети национален преглед за водачи на служебни кучета с международно участие”. Организатор  е „Спортна асоциация – МВР“, ГД „Национална полиция“, а място за провеждане – База на ГДНП в гр. Берковица. Дисциплини:
1. Универсално куче – „Работа по следа”, „Обща дресировка, подчинение”, „Атака и защита”.

2. Откриване на взривни вещества – „Претърсване на колети”, „Претърсване на затворени помещения”, „Претърсване на автомобили”.
3. Откриване на наркотични вещества – „Претърсване на колети”, „Претърсване на затворени помещения”, „Претърсване на автомобили”.
В състезанието ще вземат участие представители от Агенция „Митници“ към МФ, ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, както и инструктори от Румъния и Турция.

ПРОГРАМА

ПОНЕДЕЛНИК 11.05.2015 г.
До 16.00 часа Посрещане, настаняване и ветеринарномедицински
преглед на служебните кучета
19.00 – 20.00 часа Вечеря

ВТОРНИК 12.05.2015 г.
07.30 – 08.30 часа Закуска
08.30 – 09.30 часа Техническа конференция
09.30 – 11.30 часа Тренировка
11.30 часа Официално откриване
12.30 – 13.30 часа Обяд
14.00 – 17.30 часа Състезания
19.00 – 20.00 часа Вечеря

СРЯДА 13.05.2015 г.
07.30 – 08.00 часа Закуска
08.30 – 13.00 часа Състезания
13.30 – 14.30 часа Обяд
15.00 – 17.00 часа Състезания
19.00 – 20.00 часа Вечеря

ЧЕТВЪРТЪК 14.05.2015 г.
07.30 – 08.00 часа Закуска
08.30 – 13.00 часа Състезания
13.30 – 14.30 часа Обяд
15.00 часа Награждаване и официално закриване
19.00 – 20.00 часа Вечеря

ПЕТЪК 15.05.2015 г.
07.30 – 08.30 часа Закуска, отпътуване на състезателите