Актуални Новини

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“ ВКЛЮЧЕНА В ПРОЕКТ НА МОН „УТРИННА ПРИКАЗКА“

20190912_161219Проектът е адаптационен психолого-педагогически  и методически практико-приложен модел за съвместна работа на учители и представители на семейната общност в периода на постъпване на децата в детската градина. Той е допълнителна възможност за образователно развитие, което осигурява на учителите и членовете на семейната общност да работят заедно, за да създадат условия за по лесно и бързо адаптиране на децата на 2 и 3 годишна възраст, които за първи път тръгват на детска градина.

Прилагането на модела ще се осъществи в общо 15 детски градини от областите Стара Загора, Пловдив, Монтана, Кърджали и Силистра. От област Монтана са избрани три детски градини, като една от тях е ДГ „Звънче:, град Берковица.

Идеята е всяка сутрин представители на семейната общност (мама, татко, баба, дядо, кака, батко…) да влизат при децата и да им четат приказка. Според авторите на идеята професор Даниела Тасевска и доцент Емил Бузов, чрез провеждането на практиката „Утринна приказка” се поддържа емоционален контакт, който насърчава позитивните взаимодействия между децата в групата и предоставя положителна намеса на включените в дейността възрастни. При провеждането на тази практика, образователната среда е организирана така, че да подкрепя, всички области на психично развитие –емоционално, когнитивно, като насърчава активното участие на децата.

От съществено значение за успешното прилагане на педагогическата практика е проведеното обучение, в което взеха участие учителите на първа група „Плодчета“ и директорът на детската градина.