Здравеопазване

ДЕТСКА ЯСЛА

Детска ясла - Берковица

Адрес: гр.Берковица, 3500
ул. Берковска река 17-19;
Тел: 0953/88034;
e-mail: dq_berk@abv.bg
Директор: Росица Драгиева

В Детска ясла гр. Берковица се отглеждат и възпитават деца от 10 месечна възраст до 3 години.
Капацитетът на Детската ясла е 80 места.
Персоналът в детското заведение се състои от медицински сестри, педагог, детегледачки, друг общ персонал.
Към Детска ясла функционира и Детска млечна кухня, която обслужва деца от града и общината от 10 месеца до 3 години.
Документи за кандидатстване за Детска ясла:

  1. Заявление – по образец;
  2. Медицинско свидетелство – по образец;
  3. Личен амбулаторен картон за дете;
  4. Акт за раждане – копие;
  5. Изследване от РЗИ Монтана за паразити;
    Главна цел в работата на Детска ясла е опазване здравето на децата и развитие на детската индивидуалност. Колективът работи за стимулиране на социални компетентности и формиране на отговорности у децата, превръщане на детето в личност, притежаваща необходимите знания и умения да се социализира и ангажира, да се развива и изявява.