Актуални Новини, Новини

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИХА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРАЧКИ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

coiduem_logod4_2Детските градини в град Берковица отново получиха образователни играчки по проект „Достъпна и качествена образователна среда за деца от ромски произход”, Договор № БС 33.19-5-003/30.09.2020 година, финансиран от ЦОИДУЕМ.

В средата на месец ноември 2020 година на детските заведения бяха предоставени образователни пъзели, кубчета и сортери, необходими за изпълнението на Дейност 4 „Играй и учи“. Благодарение на проекта децата от детските градини ще могат да се обучават чрез игри и да придобиват знания в областта на математиката, да се запознават по забавен начин с буквите, да играят и учат едновременно. Игри за броене, пръчици на Кюизинер, дидактични фигури са новите придобивки за образователните институции, а целта е предизвикване на интерес у d4_1подрастващите, провокиране на тяхната любознателност и креативност.

Всички онези ценни качества, необходими за постигането на положителни резултати, се формират в ранна детска възраст. Любовта към книгата, към знанието е едно от тях. Пребиваването в детската градина е времето, когато децата са най-любопитни, откриват света, търсят новости, учат се на обноски и на добро поведение. Затова и придобитите от тях навици и знания са трайни и са предпоставка за добрата мотивация за учене и усъвършенстване на уменията им в училищна възраст.