Актуални Новини, Новини

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИХА МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

Детските градини в град Берковица – „Пролетна дъга“, „Звънче“ и „Малина“, получиха материали, необходими за изпълнение на дейност „Традиции и толерантност“ по проект „„Достъпна и качествена образователна среда за деца от ромски произход”, Договор № БС 33.19-5-003/30.09.2020 година. Предвидени са занимания, свързани с традициите и обичаите на различни етноси, като подрастващите ще имат възможност да се докоснат до света на фолклора чрез изработване на характерни за всеки празник елементи – коледни играчки и картички, сурвачки, мартеници, великденски украси – да се запознаят с лазарски и гергьовски обичаи. Образователните материали развиват креативността на децата, помагат им да придобият умения в областта на изкуството и да усетят духа на традициите.

Проектът е на стойност 14605.04 лева и е с продължителност 9 месеца – от октомври 2020 година до юни 2021 година. Дейностите включват учене чрез игра, съхраняване на обичаите, равен достъп до качествено образование, взаимодействие между традиции и съвременност, обучителни семинари за работа в мултикултурна среда. За изпълнение на дейностите вече са предоставени дидактически игри, интерактивни играчки, занимателни пъзели, образователни таблети, осигурен е равен достъп до качествено образование на всички деца.

Важен факт е, че проектът има устойчивост и перспективност. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е финансирал и други проектни предложения на Община Берковица през годините, а целта е формиране на позитивно мислене у младите хора към всяка етническа група и възпитание в толерантност и добронамерено отношение.