Актуални Новини, Новини

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИХА ТАБЛЕТИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРАЧКИ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

coiduem_logo

Детските градини в град Берковица – „Пролетна дъга“, „Звънче“ и „Малина“, получиха част от предвидените по дейностите на проект „Достъпна и качествена образователна среда за деца от ромски произход”, Договор № БС 33.19-5-003/30.09.2020 година, детски образователни играчки за придобиване на знания и умения от подрастващите и таблети, необходими за внедряване на съвременните технологии в образователния процес на децата от ранна възраст.

D4_coiduemПроектът е на стойност 14605.04 лева и е с продължителност 9 месеца – от октомври 2020 година до юни 2021 година. Дейностите включват учене чрез игра, съхраняване на обичаите, равен достъп до качествено образование, взаимодействие между традиции и съвременност, обучителни семинари за работа в мултикултурна среда.

Проектът предвижда предоставяне на още дидактически игри, интерактивни играчки, занимателни пъзели, дървени магнитни дъски с фигури, букви и цифри.

Важно е да се отбележи, че проектът има устойчивост и перспективност. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е финансирал и други проектни предложения на Община Берковица през годините, а целта е формиране на позитивно мислене у младите хора към всяка етническа група, толерантност и добронамерено отношение.