Актуални Новини, Новини

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СА В ГОТОВНОСТ ДА ОТВОРЯТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК

Основните училища, детските градини на територията на община Берковица и Детска ясла – Берковица са в готовност да приемат деца от 4-ти януари 2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки. В първия работен ден на новата година присъствените учебни занятия ще бъдат възстановени за децата от 1 до 4 клас включително. Отворени за посещение ще бъдат детските градини и яслата в града. Директорите на учебните заведения са създали необходимата организация за работа, при спазване на всички изисквания на Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на Covid-19, публикувани на интернет страницата на МОН, както и на Вътрешните правила за работа на всяка образователна институция.