Актуални Новини

ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪВРО ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ СЕ ЗАПОЗНА С РАБОТАТА НА СПУ – МОНТАНА

100_5498Ученици от Детско полицейско управление на 1. ОУ „Н.Й.Вапцаров”, град Берковица на 25.09.2014 г. наблюдаваха работата на специализираното полицейско управление – гр. Монтана. Те научиха, че то е специализирана, високо мобилна структура с полицейски правомощия, изпълняваща задачи по охрана на особено важни обекти и дипломатически представителства, борба с терористични и диверсионни групи, поддържане и възстановяване обществения ред, както и противодействие на престъпността.