Актуални Новини

“ДЕЦАТА СА РАЗЛИЧНИ, НО С РАВНИ ПРАВА“

IMG_7494Денят на детето – 1 юни, обедини усилията на Общината и Отдел „Закрила на детето“, които организираха кампания, посветена на правата на децата. Днес, когато бе открит и Международния фестивал „Лачени обувки“, деца-доброволци раздадоха на гражданите и гостите на Берковица флаери, в които съдържат 10-те основни права на децата според Конвенцията на ООН:

  1. Всяко дете има право на живот и на защита от физическо или умствено IMG_7501насилие в семейството си или извън него.
  2. Всяко дете има право да бъде зачитано и уважавано.
  3. Всяко дете има право на развитие и закрила.
  4. Всяко дете има право да расте в семейство или в близка до семейната среда.
  5. Всяко дете има право да получи образование.
  6. Всяко дете има право на свобода на изразяване на мнение.
  7. Всяко дете има право на свобода на мисълта, съвестта и религията.
  8. Никое дете не трябва бъде подлагано на незаконна намеса в неговия личен живот, семейство, дом или кореспонденция.
  9. Всяко дете има право да бъде защитено от държавата от икономическа експлоатация.
  10. Всяко дете с умствени или физически недостатъци трябва да води пълноценен и достоен живот в условия, които осигуряват достойнството му и поощряват самостоятелността му.

IMG_7507В рамките на същата кампания малчугани рисуваха на асфалт, за да изразят по своя детски начин, че и техният глас има значение.