Актуални Новини

ДЕЦАТА СЪС СОП ПРАЗНУВАТ

Весело мартенско тържество бе организирано от ресурсните учители, работещи на територията на община Берковица при РЦПИОВДУСОП-Монтана в ДЦ „Камбанка“ за децата със специални образователни потребности. С богата програма децата зарадваха многобройната си публика и всички съпреживяха българските традиции, свързани с посрещането на Баба Марта. Радостта от тържеството те споделиха със специалните си гости зам. кметът Радослав Найденов, Анелия Якимова – гл.експерт „Образование“, директори на училища и детски градини, преподаватели и родители.

Усилията на ресурсните учители са насочени за развиване на трудовите и естетически умения чрез оргазизирането и включването на децата със специални образователни потребности  в различни дейности – изобразително и приложно изкуство, музика и танци, спорт. Чрез различните изкуства у децата се развива творческия потенциал, обогатяват се знания и социален опит, провокира се креативно мислене и помагаме за развитието на тяхната комуникация.