Актуални Новини

„ДЕЦА ОБУЧАВАТ ДЕЦА“

LOGOВ рамките на проект „Превенция и образование – сътрудничество между местни власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции“ финансиран по Регионални партньорства на секторна програма „Коменски” на Програма „Учене през целия живот“ на 02.06.2014 год. в III ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица гостуваха доброволците от Младежката секция на Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Монтана. Те работиха интерактивно с децата от 6-ти клас по темата „Безопасен интернет“, а с 7-ми и 8-ми клас – по темата за „Трафик на хора“.

Инициативата се реализира изцяло на принципа „деца обучават деца“, а целта е чрез дискусии между връстници и споделяне на опит и знания децата да бъдат добре подготвени и информирани за различните рискове, които крие съвременния свят.

Накрая по традиция, както всяка година, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Берковица напомни на децата за вечерния час, с което ги призова да бъдат отговорни, за да имат едно безгрижно и приятно лято.