Актуални Новини, Новини

ДЕЦА ОТ ДЕТСКОТО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ В 4. ОУ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“ УЧАСТВАТ В КОНКУРС ЗА РИСУНКА

Детско полицейско управление

Приключи общинският кръг от конкурса за рисунка „Аз и детското полицейско управление“ в 4. ОУ „Георги С. Раковски“ – Берковица. Учениците от Детското полицейско управление в учебното заведение се включиха с творби на полицейска тематика. Рисунките бяха оценени според заложените в регламента критерии от старши инспектор Стела Янева – началник ОП в РУ на МВР – Берковица и председател на комисията по оценяване на творбите, полицейски инспектор Иво Иванов, Венета Асенова – Главен експерт „Образование“ в Община Берковица, Таня Йонова – Директор на 4. ОУ „Георги С. Раковски“ – Берковица и Милена Пешкова – преподавател по изобразително изкуство. На първо място бе класирана рисунката на петокласничката Наташа Георгиева. Второ място зае творбата на Таня Робертинова – 5. клас, а трето – творбата на четвъртокласничката Диляна Маноилова. Отличените рисунки ще участват в областния кръг през месец май. Конкурсът е част от планираните дейности по националната програма на Министерството на вътрешните работи „Детско полицейско управление“ и има за цел да ангажира свободното време на децата като популяризира полицейската професия, възпитава готовност за оказване на помощ, желание за участие в дейности по опазване на обществения ред. Програмата акцентира върху утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации, повишаване доверието в полицията, изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност.