Образование

Деца с изявени дарби

Дневник за записване на децата с изявени дарби за 2019г.

Дневник за записване на децата с изявени дарби за 2020 г.

Дневник за записване на децата с изявени дарби за 2021 г.

Дневник за записване на децата с изявени дарби за 2022 г.

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби

Закрила на деца с изявени дарби – 2022 г.