Актуални Новини, Новини

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

На 31.03.2021 година в Заседателнатата зала на Общинска администрация – Берковица се проведе извънредна сесия на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 11 общински съветници. Сесията бе свикана от общински съветници относно тяхно искане за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общински съвет -Берковица г-н Милован Жан Панталеев. Мотивите за искането са системно неизпълнение задълженията му като председател на ОбС – Берковица за повече от три месеца, уронване престижа на институцията ОбС-Берковица, както и доброто име на Община Берковица и законно избраните общински съветници от мандат 2019-2023 г.

Г-н Милован Жан присъства на проведеното заседание, но отказа да вземе участие в него като председател на ОбС – Берковица, както и като общински съветник.

Горан Атанасов бе избран да председателства заседанието на Общински съвет – Берковица. Той откри заседанието, след което бе гласуван дневният ред. След избора на временна комисия за провеждане на процедурата за прекратяване правомощията на председател на Общински съвет, за председател на комисията бе избран Георги Зарков, а за членове Борис Цветков и Иван Иванов. След проведено тайно гласуване, с 11 гласа ЗА, единодушно бе взето решение за предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица г-н Милован Жан Панталеев.

Отново след проведено тайно гласуване, с 10 гласа ЗА, бе избран за председател на ОбС-Берковица Деян Еленков. В края на заседанието той благодари на колегите си за гласуваното доверие и сподели, че за него ще бъде чест да бъде председател на ОбС- Берковица, като осъзнава, че това е голяма отговорност към всички граждани на община Берковица.

Видеозапис към проведеното заседание може да видите ТУК

watermarked-DSC05293watermarked-DSC05296