Актуални Новини

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА НСОРБ

111Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова днес ще участва в заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините, което ще се проведе в  Казанлък. Дневният ред предвижда  разглеждане и утвърждаване на процентно разпределение на ресурса по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”  на проекта на ОПРР 2014-2020 г., според което  за градовете от 1 – во, 2- ро, 3 -то и 4- то ниво ще се  разпредели ресурс  в размер на  3,05  млрд. лева. След решение на УО на ОПРР  от 5 декември 2012 год.  град Берковица  е одобрен за град  4 -то ниво.  Ресурса който ще бъде заделен  е в размер на около 22 млн. лева. Други материали,  които ще бъдат разгледани от кметовете са Програма  за привличане на европейска подкрепа към услугите за възрастни хора и лица с увреждания, Отчет за дейността на  фонд “ФЛАГ “за 2012 год. както и Годишния финансов отчет на  НСОРБ-Актив” за 2012 год.