Актуални Новини, Новини

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ+“ ЗА 5 РАБОТНИ МЕСТА НА ДЛЪЖНОСТ ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК С МЯСТО НА РАБОТА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И КВ. РАКОВИЦА.

КРИТЕРИИ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА ПО ПРОГРАМАТА:

1. Неактивни или регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) лица на възраст от 16 до 29 години включително;

  • да нямат трудов стаж;
  • да са неактивни или безработни младежи от 16 до 29 г. включително;
  • да притежават средно образование;
  • да не участват в никаква форма на заетост;
  • да не участват в никакви форми на образование или обучение;
  • да не са регистрирани като земелски производители;
  • да не са самоосигуряващи се лица;

Кандидатите подават заявление по образец в ДБТ Берковица, в срок до 07.06.2024 г.

С участието си в този проект, съвместно с Дирекция „Бюро по труда“ – Берковица и респективно Агенция по заетостта, Община Берковица продължава в посока подсигуряване на възможност за заетост на младежи с образование да се развиват професионално в родния град.

За повече информация можете да се обърнете към Дирекция “Бюро по труда” – Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” №1.

Телефон за връзка – 095 388 371, 095 388 100 .