Актуални Новини, Новини

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ МЛАДЕЖИ

Дирекция „Бюро по труда” – Берковица организира  на 16.09.2020 г. информационно събитие за активиране на неактивни младежи по проект „Готови за работа” на ОПРЧР 2014 – 2020.

Основната цел на проекта е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда”, както и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация на пазара на труда.

Събитието ще е с начален час 10:30 ч. и ще се проведе в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков”.