Актуални Новини, Новини

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА СЪОБЩАВА

Дирекция “Бюро по труда” – Берковица, ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  88 371, уведомява за свободни работни места за специалисти с висше образование: 2    мед.сестри /по ЗИХУ/.
Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование:  2 сервитьор, 1 работник,формиране, хранителни продукти, 1 продавач – консултант, 1 шивач, 1 работник,спомагателни шивашки дейности, 1 кредитен специалист,банка.