Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ СЪС ЗАВЪРШВАЩИ УЧЕНИЦИ – ЗРЕЛОСТНИЦИ И УЧЕНИЦИ ОТ 11. КЛАС ОТ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

53786365_2254720941462892_8603884761741524992_nНа 14.03.2019 г. от 12.45 ч. в Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица бяха проведени информационни срещи с 13 завършващи ученици – зрелостници и 25 ученици от 11. клас на училището. Петя Христова – началник отдел „Посреднически услуги” в Дирекция „Бюро по труда” Берковица представи услугите, които предоставя Агенция по заетостта, като бе уточнено, че при регистрация младежите ще получат индивидуален подход и консултации. На срещата присъстваха и директорът на гимназията Христина Христова, Петя Петрова – кариерен консултант към ДРСЗ Монтана, Цветелина Антонова – специалист активиране по проект „Готови за работа”  и Елка Петрова – младежки медиатор по Национална програма „Активиране на неактивни лица” към Община Берковица. Завършващите бяха информирани и за 54006142_1167242303436723_6357845676021252096_n53713801_259269328295500_942203515642576896_nгруповите мероприятия и ателиета за търсене на работа, провеждани в бюрото по труда, които ще помогнат за бъдещото им личностно и професионално развитие. Представен бе официалният сайт на Агеннцията по заетостта и бяха разяснени възможностите за своевременно информиране и търсене на свободни работни места от е-Трудова борса. Младите хора бяха запознати и с възможностите за обучения в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. Представена бе и информация за действащите проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, подходящи за младежи до 29 г., както и информация за дейността на EURES мрежата и трудовата мобилност в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Учениците бяха поканени да посетят и кариерния център в Монтана, където ще получат помощ и консултации за своето професионално ориентиране и при избора на учебно заведение, където да продължат образованието си.