Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” БЕРКОВИЦА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” БЕРКОВИЦА

ОРГАНИЗИРА „МОБИЛНО БЮРО ПО ТРУДА”

НА 10.12.2019 Г. ОТ 10:00 Ч. В С. ЗАМФИРОВО,ОБЩ. БЕРКОВИЦА, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО

НА 12.12.2019 Г. ОТ 10:00 Ч. В С. БЪРЗИЯ,ОБЩ. БЕРКОВИЦА, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО

УСЛУГАТА „МОБИЛНО БЮРО ПО ТРУДА” ВКЛЮЧВА:

  • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЪЛЕН НАБОР ОТ ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА И ЗА РАБОТОДАТЕЛИ
  • ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОБЕЗКУРАЖЕНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА И МОТИВИРАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА ИМ
  • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА КАТО БЕЗРАБОТНИ
  • НАСОЧВАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ
  • ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СЛУЧАИ, КОИТО ИМАТ НУЖДА ОТ СПЕЦИФИЧНА ПОДКРЕПА
  • НА УЧАЩИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗАЕТОСТ, ТЪРСЕНИТЕ ПРОФЕСИИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ОТНОСНО ИЗБОРА НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИЯ С ОГЛЕД ПО-ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЯ.