Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

Във връзка с информационна кампания на Агенция по заетостта за дуално обучение в Германия “The jobs of my life”, Дирекция “Бюро по труда” -Берковица ще проведе информационен ден на 18.11.2014 година в стая 205, център “Работа”, на които младежите на възраст от 18 до 27 години ще бъдат информирани за условията за участие в програмата за 2015 година.