Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. март 2015 г., както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение –  средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до    29-годишна възраст (чл. 36, алинея 1 от ЗНЗ)
7146 лв.
2. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до    29-годишна възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)
4753 лв.
3. Насърчаване на работодателите да наемат безработни на “зелени работни места” (чл. 55д от ЗНЗ)
6704 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.
Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” –   гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 207, тел.: 0953/88371