Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

Стартира германската програма “The Job of my Life” (MobiPro-EU) за 2016г. за дуално професионално обучение на младежи до 27 г. в ФРГермания.

Изискванията към младежите, които ще започнат обучението си през 2016г. са следните:

–  да са на възраст между 18 и 27 години (т.е. през първите 4 месеца на 2016г. не трябва да навършват 28 години);

–  да имат българско гражданство;

–  да имат завършено средно образование, но да нямат магистърска степен;

–   да живеят в рамките на ЕС, но да не живеят от повече от 3 месеца на територията на Германия.

Детайли за одобрените към момента проекти, както и описание на съответние професии ще намерите в сайта: https://eures.bg  ,в секция “Схеми за мобилност” – “The job of my life”

При проявен интерес, моля изпращайте автобиография на немски или английски език, както и диплома за средно образование, преведена на немски език на : mobipro2016@az.government.bg

Моля, в текста на имейла задължително посочете избрания от Вас проект/проекти и професия/професии.

За повече информация в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Берковица в стая 209