Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ КЪМ ММРБ РАЗПОРЕДИ СЪС ЗАПОВЕД ПРЕМАХВАНЕТО НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ “ВЪЗДУШНИ КАБЕЛНИ МРЕЖИ”

 

Относно: Заповед N ДК-02-СЗР-128/ 28.04.2011 г. на Началника на регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Северозападен район за принудително премахване на незаконен стореж: „Въздушни кабелни мрежи”, находящ се в участъка от комплекс „Заряница”, ул. „Рила” и ул. „Калето” – кв. Заряница, гр. Берковица.

Изпълнението на премахването на незаконния строеж да се извърши от 11:00 часа на 21.05.2012 г. до 17:30 часа на 23.05.2012 г.

 

Относно:  Заповед N ДК-02-СЗР-130/ 28.04.2011 г. на Началника на регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Северозападен район за принудително премахване на незаконен стореж: „Въздушни кабелни мрежи”, находящ се в участъка от пл. „Сарая”, ул. „Малинарка”, ул. „Поручик Савойски”, ул. „Стефан Стамболов”, и ул. „Д-р Иван Панов” гр. Берковица.

Изпълнението на премахването на незаконния строеж да се извърши от 11:00 часа на 28.05.2012 г. до 17:30 часа на 29.05.2012 г.

 

Относно: Изпълнение на  Заповед N ДК-02-СЗР-126/ 28.04.2011 г., издадена от  Началника на РДНСК  Северозападен район за  премахване на незаконен стореж: „Въздушни кабелни мрежи”, реализиран на територията на гр. Берковица в уастъка между ул. „Берковска река”, ул. „Николаевска”, ул. „Хаджи Петър ХаджиИлиев”, ул. „Александровска” и жк. „Изгрев”.

Изпълнението на премахването на незаконния строеж следва да започне от 10:00 часа на 30.05.2012 г. и да завърши до 17:00 часа на 31.05. 2012 г.

 

Относно: Изпълнение на Заповед N ДК-02-СЗР-131/ 28.04.2011 г., издадена от  Началника на РДНСК Северозападен район за премахване на незаконен стореж: „Въздушни кабелни мрежи”, реализиран на територията на гр. Берковица в участъка между ул. „Александровска”, ул. „Ашиклар” и ул. „Антон Страшимиров”.

Изпълнението на премахването на незаконния строеж следва да започне от 10:00 часа на 04.06.2012 г. и да завърши до 17:00 часа на 05.06. 2012 г.

 

Относно: Принудително изпълнение на Заповед N ДК-02-СЗР-129/ 28.04.2011 г., издадена от  Началника на РДНСК Северозападен район за премахване на незаконен стореж: „Въздушни кабелни мрежи”, находящ се в участъка между ул. „Гоце Делчев”, ул. „Синия вир”, ул. „Кестенарска” и ул. „Шипка”, гр. Берковица, област Монтана, извършен от неизвестен извършител.

Изпълнението на премахването на незаконния строеж да се извърши в периода от 11:00 часа на 06.06.2012 г. до 17:30 часа на 07.06.2012 г.

 

 

 

Относно: Принудително изпълнение на Заповед N ДК-02-СЗР-127/ 28.04.2011 г., издадена от  Началника на РДНСК Северозападен район за премахване на незаконен стореж: „Въздушни кабелни мрежи”, находящ се в участъка между ул. „Кирил и Методи”, ул. „Бук”, ул. „Изгрев”, ул. „Мрамор” и ул. „Елин Пелин” – кв. Беговица, гр. Берковица, област Монтана, извършен от неизвестен извършител.

 

Изпълнението на премахването на незаконния строеж да се извърши в периода от 11:00 часа на 11.06.2012 г. до 17:30 часа на 12.06.2012 г.

 

 

Вашият коментар