Актуални Новини, Новини

Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Монтана и през настоящата 2017г. ще извършва интензивни проверки

Във връзка с предстоящата усилена сезонна дейност по обработка и прибиране на реколтата от плодове и зеленчуци Ви информираме, че Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Монтана и през настоящата 2017г. ще извършва интензивни проверки за законосъобразно уреждане на трудовите правоотношения с работещите по горе цитираните дейности лица и спазване на всички изисквания на трудовото законодателство.

Напомняме за разпоредбата в Кодекса на труда (чл.114а), с която се създава възможност да бъдат наемани работници за един ден с редица облекчения, както за работодателите, така и за работниците. От началото на февруари 2017г. е достъпна за външни потребители и системата https://ednodnevni.qli.qovernment.bg/ipsts. която има за цел да облекчи земеделските стопани при администрирането на процеса по наемане на работна ръка по силата на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, така наречените еднодневни трудови договори. Чрез нея образците на еднодневни трудови договори могат да бъдат регистрирани онлайн по всяко време, включително в извънработното за администрацията. Инструкции за работа със софтуера, достъпът до системата и до ръководството, предназначено за външните потребители е осигурен чрез специален банер на сайта на ИА ГИТ https://www.qli.qovernment.ba и през рубриката „Административно обслужване”, подрубрика е-Услуги https://qii.government.bq/paqe.php?c-67&d-2790.

При необходимост от съдействие и информация, свързана със системата, земеделските стопани могат да се обръщат към служителите в териториалните дирекции „Инспекция по труда”, както и на телефони 02 8101 724; 02 8101 708.