Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.12.2014 г.

 ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. – 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

1 лекар ендокринология

1 лекар неврология

1 лекар нефрология

1 лекар анестезиология

3 рехабилитатори по ЗИХУ

1 учител по информатика и информационни технологии

1 козметик

1 началник производство

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

  1. Главен енергетик     5   шофьори на ТИР 1   кредитен експерт 1   манипулант промишленост
  2. 1   продавач консултант
  3. 2   настройчик монтажно оборудване и производствени линии
  4. 1   сервитьор
  5. 1   кредитен консултант