Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  15.03.2018 г. 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ

1 мед.сестра по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

3       шивачи  мъжко/дамско облекло

1       машинен оператор, шиене

1       работник, кухня