Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  05.04.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2      рехабилитатор по ЗИХУ

1      мед.сестра по ЗИХУ

1      педагогически съветник

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

2      шивачи мъжко/дамско облекло

5      шивачи  мъжко/дамско облекло

1      продавач-консултант