Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  25.06.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 Рехабилитатор по ЗИХУ

1 Мед.сестра по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

4   Шивачи  мъжко/дамско облекло

2  Сервитьор

1   Продавач-консултант

1   Зареждач промишлено производство

10  Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

1       Манипулант, промишлеността

25       Сезонен работник, земеделието

1 Детегледач

1 Работник,кухня

5  Гладач

 

 ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА   –  ФИЛИАЛ  ВЪРШЕЦ

ул. ”Христо Ботев”  42, етаж 2 – 0952 74 038

 Работни места за средно специално, средно професионално, средно  общо,основно образование

1       Портиер