Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  05.07.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 Рехабилитатор по ЗИХУ

1 Мед.сестра по ЗИХУ

 

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

4   Шивачи  мъжко/дамско облекло

2   Сервитьор

1   Продавач-консултант

10  Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

1 Работник,кухня

5    Гладач