Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  12.07.2018 г. 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 Рехабилитатор по ЗИХУ

1 Мед.сестра по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

4  Шивачи  мъжко/дамско облекло

2 Сервитьор

1  Продавач-консултант

10     Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

5       Гладач

10       Шивачи  мъжко/дамско облекло

10       Шивачи  мъжко/дамско облекло

5       Гладач

5       Гладач

 

 ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА   –  ФИЛИАЛ  ВЪРШЕЦ

ул. ”Христо Ботев”  42, етаж 2 – 0952 74 038

 Работни места за средно специално, средно професионално, средно  общо,основно образование

2       Продавач, павилион