Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  23.08.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 Рехабилитатор по ЗИХУ

1 Мед.сестра по ЗИХУ

1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)- Английски

1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап- История и археология (Магистър по „История“)

2 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (География и Икономика)

1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (Физика и     математика)

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

10       Шивачи  мъжко/дамско облекло

10       Шивачи  мъжко/дамско облекло

10       Шивачи  мъжко/дамско облекло

10       Шивачи  мъжко/дамско облекло

4       Гладач

3       Гладач

1     Машинен оператор, производство на дървени въглища

1      Общ работник

1    Общ работник

2     Продавач- консултант

1     Санитар

 

 ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА   –  ФИЛИАЛ  ВЪРШЕЦ

ул. ”Христо Ботев”  42, етаж 2 – 0952 74 038

 

 Работни места за средно специално, средно професионално, средно  общо,основно образование

 1 Сервитьор

3   Автобусен шофьор