Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 08.01.2015 г.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. – 88 371

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 счетоводител

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

 

1   продавач консултант

1   стругар

2    продавач консултант