Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  04.10.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 Рехабилитатор по ЗИХУ

1 Мед.сестра по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

10      Шивачи  мъжко/дамско облекло

10      Шивачи  мъжко/дамско облекло

8      Шивачи  мъжко/дамско облекло

10      Шивачи  мъжко/дамско облекло

4      Гладач

3      Гладач

1     Продавач- консултант

1     Санитар

4       Работник, полагане на пътна настилка

4       Работник, строителство

2      Шлайфист

2        Манипулант, промишлеността

1       Чистач, производствени помещения

2      Работник, консервна фабрика

3       Зареждач, промишлено производство (ръчно)

10       Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

1       Електротехник, промишлено предприятие

1       Общ работник

1        Пазач

1      Шлосер

2    Манипулант, промишлеността

 

 ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА   –  ФИЛИАЛ  ВЪРШЕЦ

ул. ”Христо Ботев”  42, етаж 2 – 0952 74 038

 

 Работни места за средно специално, средно професионално, средно  общо,основно образование

3     Автобусен шофьор