Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  12.10.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 Рехабилитатор по ЗИХУ

1 Мед.сестра по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

10   Шивачи  мъжко/дамско облекло

10   Шивачи  мъжко/дамско облекло

8   Шивачи  мъжко/дамско облекло

10   Шивачи  мъжко/дамско облекло

4    Гладач

3    Гладач

1   Продавач- консултант

4    Работник, полагане на пътна настилка

4    Работник, строителство

1    Шлайфист

1    Чистач, производствени помещения

1    Работник, консервна фабрика

10    Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

1    Шлосер

2    Манипулант, промишлеността

 ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА   –  ФИЛИАЛ  ВЪРШЕЦ

ул. ”Христо Ботев”  42, етаж 2 – 0952 74 038

3  шофьор, автобусен