Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  15.11.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2   Рехабилитатор по ЗИХУ

1    Мед.сестра по ЗИХУ

 

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

10   Шивачи  мъжко/дамско облекло

10   Шивачи  мъжко/дамско облекло

8   Шивачи  мъжко/дамско облекло

10   Шивачи  мъжко/дамско облекло

1    Продавач- консултант

4    Работник, полагане на пътна настилка

4    Работник, строителство

1    Чистач, производствени помещения

10  Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

8   Общ работник, строителство на сгради

8   Работник, строителна изолация

1  Резач камъни

5   Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство

5   Пастир

10   Работник, пастировка

1  Готвач

 

 ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА   –  ФИЛИАЛ  ВЪРШЕЦ

ул. ”Христо Ботев”  42, етаж 2 – 0952 74 038

3  шофьор, автобусен