Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  24.01.2019 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

10   Шивачи  мъжко/дамско облекло

9   Шивачи  мъжко/дамско облекло

8   Шивачи  мъжко/дамско облекло

9   Шивачи  мъжко/дамско облекло

10   Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

10   Работник, пастировка

30   Работник, консервна фабрика

1    Анкетьор

 

 ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА   –  ФИЛИАЛ  ВЪРШЕЦ

ул. ”Христо Ботев”  42, етаж 2 – 0952 74 038

2   Шивачи  мъжко/дамско облекло