Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.04.2019 г.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА
ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. – 0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

9 Шивачи мъжко/дамско облекло
8 Шивачи мъжко/дамско облекло
8 Шивачи мъжко/дамско облекло
14 Работник, консервна фабрика
2 Продавач-консултант
2 Машинен оператор, банциг
4 Общ работник
1 Машинен оператор, дърводелство
1 Общ работник, промишлеността
2 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА – ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ
ул. ”Христо Ботев” 42, етаж 2 – 0952 74 038

1 Сервитьор
1 Работник, кухня
1 Готвач
1 Сервитьор
1 Барман