Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  10.10.2019 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  0953 88 371

Работни  места за специалисти с висше образование

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование

9   Шивач мъжко/дамско облекло

8   Шивач мъжко/дамско облекло

8   Шивач мъжко/дамско облекло

3   Гладач

3   Пастир

5   Общ работник, смесено растениевъдно и животновъдно стопанство

10  Шлосер

7   Машинен оператор, металорежещи машини

10  Заварчик

4   Водач, селскостопански машини

5   Работник, консервна фабрика

1   Технически сътрудник

1   Специалист, продажби

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА – ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ

Ул.”Христо Ботев” 42, етаж 2 – 0952 74 038

 

 

1   Сервитьор

1   Машинен оператор, банцинг