Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 22.01.2015 г.

 ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. – 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

1 счетоводител

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

 

1   стругар

2    продавач консултант

5   кредитен специалист

4   обслужващ р-к промишлено производство