Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  29.01.2015 г.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА
ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

1   счетоводител

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1    стругар
2    продавач консултант
5    кредитен специалист
4    обслужващ р-к промишлено производство
3    кредитен експерт
1    машинен оператор минерални изделия