Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  12.02.2015 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА
ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование:

1   счетоводител
2    мед.сестри /по ЗИХУ/

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1    стругар
1    продавач консултант
5    кредитен специалист
3    обслужващ р-к промишлено производство
3    кредитен експерт
1    машинен оператор минерални изделия
1    манипулант,промишлеността
2    сервитьор
2    майстор,производство тестени изделия
2    работник,формиране хранителни продукти