Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  09.04.2015 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА
ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2    мед.сестри /по ЗИХУ/

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

5    кредитен специалист
1    манипулант, промишлеността
2    сервитьор
2    майстор,производство тестени изделия
1    работник,формиране хранителни продукти
1    продавач – консултант