Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  28.05.2015 г.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА
ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование
2    мед.сестри /по ЗИХУ/

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1     шивач
1     кредитен специалист,банка
1     гладач,ютия
2     общ работник
1     шлайфист
1     инструменталчик