Обяви

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  08.05.2014 г.  

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

1  лекар ендокринология

1  лекар акушерство и гинекология

1  лекар неврология

1  лекар нефрология

1  лекар анестезиология

3  рехабилитатори по ЗИХУ

Работни места засредно специално, средно професионално, средно общо образование

1        Главен енергетик

1    кредитен консултант

1    консултант финансови решения

5    шофьори на ТИР

3    застрахователен консултант

1    охранител