Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  30.07.2015 г.
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА
ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 мед.сестри /по ЗИХУ /
1 учител информатика и информационни технологии
1   главен счетоводител

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1    шивач
1    кредитен специалист,банка
4    общ работник
1    екструдерист
4    монтажник,изделия от пластмаса
5    продавач-консултант
1    готвач