Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.08.2015 г.
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА
ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. – 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 мед.сестри /по ЗИХУ /
1 учител информатика и информационни технологии
1 главен счетоводител

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1 шивач
1 кредитен специалист,банка
4 общ работник
1 екструдерист
4 монтажник,изделия от пластмаса
5 продавач-консултант
1 готвач