Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  06.08.2015 г.
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА
ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 мед.сестри /по ЗИХУ /
1 учител информатика и информационни технологии
1    главен счетоводител
3    възпитатели-1-4 клас
2    възпитатели -5-6 клас
1   лектор география и икономика
1   лектор история и цивилизация
1   учител трудово и изобразително изкуство-4часа

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1    шивач
1   общ работник
1    екструдерист
4    монтажник,изделия от пластмаса
5    продавач – консултант
1    готвач